11.11.2015

Контакти с ОИК Полски Тръмбеш

За контакт с ОИК Полски Тръмбеш - тел. 0892 208715 и на гише охрана в сградата на Община Полски Тръмбеш.

03.11.2015

СПИСЪК НА ИЗБРАНИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ В ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ СЛЕД МИ-2015Г.

Име, партия

Длъжност

Удостоверение №

1.

Георги Александров Чакъров - независим

Кмет на община Полски Тръмбеш

1/27.10.2015г.

2.

Димитър Христов Димитров - независим

Кмет на кметство Иванча

2/27.10.2015г.

3.

Денка Кънчева Георгиева – ПП БСП

Кмет на кметство Каранци

3/27.10.2015г.

4.

Петранка Кирилова Маринова – ПП БСП

Кмет на кметство Масларево

4/27.10.2015г.

5.

Генчо Тодоров Йорданов - ПП БСП

Кмет на кметство Вързулица

5/27.10.2015г.

6.

Александър Петков Коев – ПП БСП

Кмет на кметство Стефан Стамболово

6/27.10.2015г.

7.

Анка Пенчева Личева – ПП „Политически клуб Тракия”

Кмет на кметство Павел

7/27.10.2015г.

8.

Виолета Николова Маринова – ПП ГЕРБ

Кмет на кметство Орловец

8/27.10.2015г.

9.

Любомир Йосифов Ламбев - независим

Кмет на кметство Петко Каравелово

9/27.10.2015г.

10.

Тихомир Величков Маринов - независим

Кмет на кметство Куцина

10/27.10.2015г.

11.

Стоян Веселинов Ангелов – ПП РЗС

Кмет на кметство Климентово

11/27.10.2015г.

12.

Йордан Андреев Михайлов – ПП РЗС

Кмет на кметство Полски Сеновец

12/02.11.2015г.

13.

Ганчо Иванов Ганев – ПП АБВ

Кмет на кметство Обединение

13/02.11.2015г.

14.

Соня Денчева Костадинова – ПП РЗС

Кмет на кметство Страхилово

14/02.11.2015г.

15.

Георги Димитров Стамов – ПП ГЕРБ

Кмет на кметство Раданово

15/02.11.2015г.

16.

Киро Йорданов Маринов

Общински съветник от ПП БСП

1/27.10.2015г.

17.

Назиф Мустафа Кадир

Общински съветник от ПП НДПС

2/27.10.2015г.

18.

Явор Мирославов Маринов

Общински съветник от ПП НДПС

3/27.10.2015г.

19.

Маринета Тодорова Йорданова

Общински съветник от ПП РЗС

4/27.10.2015г.

20.

 Диляна Венелинова Стоянова

Общински съветник от ПП РЗС

5/27.10.2015г.

21.

Лъчезар Павлов Иванов

Общински съветник от ПП РЗС

6/27.10.2015г.

22.

Емил Денчев Енчев

Общински съветник от ПП ГЕРБ

7/27.10.2015г.

23.

Анатоли Александров Александров

Общински съветник - независим

8/27.10.2015г.

24.

Румяна Илиева Тонева

Общински съветник от ПП ГЕРБ

9/27.10.2015г.

25.

Милен Михайлов Михов

Общински съветник от ПП ГЕРБ

10/27.10.2015г.

26.

Мариана Василева Якова

Общински съветник от ПП ГЕРБ

11/27.10.2015г.

27.

Иван Петров Иванов

Общински съветник от ПП БСП

12/27.10.2015г.

28.

Васил Маринов Василев

Общински съветник от ПП БСП

13/27.10.2015г.

29.

Росен Божанов Русанов

Общински съветник от ПП БСП

14/27.10.2015г.

30.

Пламен Петров Минев

Общински съветник от ПП БСП

15/27.10.2015г.

31.

Мастън Османов Мастънов

Общински съветник от ПП ДПС

16/27.10.2015г.

32.

Сергей Маринов Янков

Общински съветник от ПП ДПС

17/27.10.2015г.

 

03.11.2015

Първо заседание на Общински съвет-Полски Тръмбеш мандат 2015-2019г.

ОИК Полски Тръмбеш уведомява обществеността, че първото заседание на Общински съвет- Полски Тръмбеш мандат 2015-2019г. ще се състои на 06.11.2015г. от 09.00 ч. в залата на Общинския съвет, гр. Полски Тръмбеш, ул."Черно море" №4, втори етаж.  Заседанието е открито и желаещите граждани могат да присъстват.

02.11.2015

Избрани кметове в община Полски Тръмбеш на МИ-2015г.

 1. ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ЧАКЪРОВ – кмет на община Полски Тръмбеш, независим
 2. ДЕНКА КЪНЧЕВА ГЕОРГИЕВА – кмет на с. Каранци, издигната от ПП БСП
 3. ПЕТРАНКА КИРИЛОВА МАРИНОВА - кмет на с. Масларево, издигната от ПП БСП
 4. ВИОЛЕТА НИКОЛОВА МАРИНОВА – кмет на с. Орловец, издигната от ПП ГЕРБ
 5. АНКА ПЕНЧЕВА ЛИЧЕВА – кмет на с. Павел, издигната от ПП „Политически клуб „Тракия”
 6. ГЕНЧО ТОДОРОВ ЙОРДАНОВ - кмет на с. Вързулица, издигнат от ПП БСП
 7. ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ – кмет на с. Иванча, независим
 8. СТОЯН ВЕСЕЛИНОВ АНГЕЛОВ – кмет на с. Климентово, издигнат от ПП РЗС
 9. ТИХОМИР ВЕЛИЧКОВ МАРИНОВ - кмет на с. Куцина, независим
 10. ЛЮБОМИР ЙОСИФОВ ЛАМБЕВ – кмет на с. Петко Каравелово, независим
 11. АЛЕКСАНДЪР ПЕТКОВ КОЕВ – кмет на с. Стефан Стамболово, издигнат от ПП БСП
 12. ЙОРДАН АНДРЕЕВ МИХАЙЛОВ – кмет на с. Полски Сеновец, издигнат от ПП РЗС
 13. ГАНЧО ИВАНОВ ГАНЕВ – кмет на с. Обединение, издигнат от ПП АБВ
 14. СОНЯ ДЕНЧЕВА КОСТАДИНОВА – кмет на с. Страхилово, издигната от РЗС
 15. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СТАМОВ – кмет на с. Раданово, издигнат от ПП ГЕРБ
01.11.2015

Балотаж в община Полски Тръмбеш на 01.11.2015г.

ОИК Полски Тръмбеш уведомява, че на 01.11.2015г. започна успешно втори тур на местни избори за кметове на кметства 2015г. в селата Раданово, Полски Сеновец, Обединение и Страхилово

30.10.2015

Раздаване на изборни книжа за втори тур на МИ 2015г. в община П. Тръмбеш

ОИК Полски Тръмбеш уведомява СИК за селата Обединение, Раданово, Страхилово и Полски Сеновец, че раздаването на изборните книжа и материали ще се извърши на 31.10.2015г. от 14.00ч. по съответните секции.

28.10.2015

Изборни резултати МИ-2015г.

Изборните резултати са публикувани на сайта http://results.cik.bg/minr2015/tur1/mestni/0426.html   - община Полски Тръмбеш с кметствата.

28.10.2015

Структуриран вид на протоколи за избор на кмет на община Полски Тръмбеш

ОИК протоколс.Обединение
042600012

с.Орловец
042600008

с.Масларево
042600010

с.Вързулица
042600011

гр.Полски Тръмбеш
042600005 042600004 042600003 042600002 042600001

с.Полски Сеновец
042600014

с.Стефан Стамболово
042600015

с.Павел
042600016

с.Куцина
042600020

с.Раданово
042600007 042600006

с.Страхилово
042600017

с.Климентово
042600021

с.Иванча
042600013

с.Каранци
042600009

с.Петко Каравелово
042600019 042600018

28.10.2015

Структуриран вид на протоколи от изборите за общински съвет на община Полски Тръмбеш

ОИК протоколс.Обединение
042600012

с.Орловец
042600008

с.Масларево
042600010

с.Вързулица
042600011

гр.Полски Тръмбеш
042600005 042600004 042600003 042600002 042600001

с.Полски Сеновец
042600014

с.Стефан Стамболово
042600015

с.Павел
042600016

с.Куцина
042600020

с.Раданово
042600007 042600006

с.Страхилово
042600017

с.Климентово
042600021

с.Иванча
042600013

с.Каранци
042600009

с.Петко Каравелово
042600019 042600018

25.10.2015

Откриване на местни избори на 25.10.2015г.

ОИК-Полски Тръмбеш уведомява обществеността, че изборния ден във всички секции на територията на община Полски Тръмбеш беше открит успешно в 6.00ч. на 25.10.2015г.

25.10.2015

Обявяване край на изборния ден

ОИК-Полски Тръмбеш, съгласно Чл.87, ал.1, т.25 от ИК и Хронограма за МИ на 25.10.2015г. обяви край на изборния ден в 20.00ч. на 25.10.2015г.

23.10.2015

Важно: РЕГИСТРАЦИЯ на представители за МИ-2015г.

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден.

В ОИК се представя Списък на представителите на хартиен носител и в електронен вид на електронен носител в excel формат по образец. https://cik.is-bg.net/upload/29703/tablica+predstaviteli.xlsx

В Списъка представителите се номерират съобразно последователността на вписването им. Лицето, регистриращо представителите показва свое пълномощно от партията/коалицията/.

Последен срок за представяне на СПИСЪКА с имената на преставителите  – 24 октомври 2015 г., 17,00 часа. Списъкът на хартия трябва да е подписан от представляващ партия, коалиция, МК или ИК, или от изрично упълномощено лице.

До 24 октомври 2015 г. всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, чрез представляващите ги, могат да оттеглят ПИСМЕНО пред ОИК пълномощното на свой представител.

Внимание! Броят на представителите  на всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на секциите на територията на община Полски Тръмбеш - 21.

В изборния ден представителите се легитимират с документ за самоличност и копие от пълномощното на партията, с оригинален печат.

23.10.2015

Раздаване на изборни книжа от ОИК на СИК в община П. Тръмбеш

ОИК-Полски Тръмбеш уведомява СИК на територията на община Полски Тръмбеш, че получаването на изборните материали ще се извърши на 24.10.2015г., от 14.00 в секциите по населени места.

22.10.2015

Важно: РЕГИСТРАЦИЯ на застъпници за МИ-2015г.

 ОИК-Полски Тръмбеш уведомява, че крайният срок за подаване на заявления за застъпници за МИ-2015г е 23.10.2015г., до 18,00ч. Броят на застъпниците на кандидатската листа на партиии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитетине не може да бъде по-голям от броя на избирателните секции в община Полски Тръмбеш, т. е. 21.

Бланките може да изтеглите от тук:

Приложение 68МИ - Заявление за регистрация на застъпници.

Приложение 69МИ - Предложение за замесващи застъпници. - не повече от 7 за общ. П Тръмбеш

 Към заявлението-приложение № 68 - МИ задължително се представя:

Приложение№1 - списък на хартиен носител в 1 екземпляр и на електронен носител в excel формат.

 Към заявлението-приложение № 69 - МИ задължително се представя:

 Приложение№ 2 - списък на хартиен носител в 1 екземпляр и на електронен носител в excel формат.

 

На 24.10.2015г. ОИК извършва замяна само на регистрирани застъпници.

В изборния ден застъпниците се легитимират с документ за самоличност и удостоверение за застъпници, издадено от ОИК.

21.10.2015

ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН

Застъпниците, наблюдателите и представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да присъстват и наблюдават изборите в свободно избрани от тях секции. Те присъстват в избирателната секция от отварянето й до опакване на изборните книжа и предаването им в изчислителния център на ОИК. Кандидатите за МИ могат да присъстват само при отваряне на избирателните секции и при преброяване на бюлетините.

20.10.2015

Бюлетина за Общински съветници за МИ 2015г.

 

 

20.10.2015

Бюлетина за Кмет на община

 

 

20.10.2015

Бюлетина за кмет на кметство Вързулица

 

 

20.10.2015

Бюлетина за кмет на кметство Стефан Стамболово

 

 

20.10.2015

Бюлетина за кмет на кметство Иванча

20.10.2015

Бюлетина за кмет на кметство Каранци

20.10.2015

Бюлетина за кмет на кметство Климентово

20.10.2015

Бюлетина за кмет на кметство Раданово

20.10.2015

Бюлетина за кмет на кметство Куцина

20.10.2015

Бюлетина за кмет на кметство Масларево

20.10.2015

Бюлетина за кмет на кметство Обединение

20.10.2015

Бюлетина за кмет на кметство Орловец

20.10.2015

Бюлетина за кмет на кметство Петко Каравелово

20.10.2015

Бюлетина за кмет на кметство Полски Сеновец

20.10.2015

Бюлетина за кмет на кметство Страхилово

20.10.2015

Бюлетина за кмет на кметство Павел

20.10.2015

Часове за предаване на информация от СИК до ОИК Полски Тръмбеш

- в 6,00 ч. - при отваряне на избирателните секции

- в 7,00 ч. – открити ли са всички избирателни секции, работят ли нормално,присъстват ли членовете в съответната СИК

- към 10,00 ч., 13,00 ч. и 17,00 ч. – броя на гласувалите за местен избор и референдум

- до 19,00 ч. – информация за приключване на гласуването в изборния ден за секциите

тел. на ОИК Полки Тръмбеш - 06141 41 35, 0884 60 84 78

19.10.2015

ВАЖНО! Обучение на СИК

ОИК - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ уведомява, че с Решение №139/13.10.2015г. обучението на Секционните избирателни комисии за МИ/НР 2015г. ще се проведе на 19.10.2015г. /понеделник/ от 10.00ч. в гр.Полски Тръмбеш, в залата на Народно читалище „Отец Паисий”град Полски Тръмбеш вместо заседателна зала на Общински съвет.

19.10.2015

Удостоверения, издавани от МВР за МИ/НР 2015г. - 1

19.10.2015

Удостоверения, издавани от МВР за МИ/НР 2015г. -2

19.10.2015

Удостоверения, издавани от МВР за МИ/НР 2015г. -3

19.10.2015

Удостоверения, издавани от МВР за МИ/НР 2015г. -4

18.10.2015

Методични указания за СИК

https://www.cik.bg/bg/mi2015/documents

Застъпниците, наблюдателите и представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да присъстват и наблюдават изборите в свободно избрани от тях секции.

16.10.2015

Методически указания - 2 част

ЦИК издаде Методически указания за МИ/НР на 25.10.2015г. - 2 част на адрес https://www.cik.bg/bg/mi2015/documents

16.10.2015

ВАЖНО

ОИК уведомява партии и коалиции, че съгласно ИК застъпници на партии и коалиции не могат да заемат други длъжности в изборния процес!

14.10.2015

Съобщение за застъпници

ОИК-Полски Тръмбеш уведомява, че няма изисквания относно адресната регистрация на застъпниците на кандидати за МИ-2015г.

14.10.2015

Списък на заличените лица

Съгласно чл. 39, ал. 1 от Изборния кодекс не по-късно от 10 дни преди изборния ден – 14 октомври 2015 г., на интернет страницата на съответната община кметът на общината публикува списъка на заличените лица. Списъкът се обявява и на видно и достъпно място в съответната община.

Всяко лице може да прави справка в списъка. В случай, че едно лице е вписано в списъка на заличените лица, но има право да гласува, може да поиска да се запознае с основанието за заличаване от избирателния списък и да поиска да бъде изключено от списъка на заличените лица. За целта лицето трябва да подаде писмено заявление до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник. Заявлението съдържа доказателства и документи, удостоверяващи правото на лицето да гласува.

Отказът за изключване от списъка на заличените лица се съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва пред съответния административен съд в 24-часов срок от съобщаването.

13.10.2015

ОТНОСНО ЗАСТЪПНИЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

Регистрация на застъпници - Решение № 2113-МИ от 11.09.201 г. на ЦИК. https://www.cik.bg/bg/decisions/2113/2015-09-11

Общият брой на застъпниците за всеки вид избор на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район. Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Заявленията за регистрация се предават на ОИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel  формат до 23 октомври 2015 г. включително. Застъпниците се регистрират с решение на съответната ОИК до изборния ден.

Удостоверенията на застъпниците се създават от „Информационно обслужване“ АД и се изпращат по електронен път на ОИК, след проверка на заявените лица и приемане на решение за регистрация..

Общинската избирателна комисия води публичен регистър на застъпниците.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет регистрираните за първия тур застъпници на кандидатите за кмет участващи във втори тур, запазват статута. Между двата тура могат да се регистрират нови застъпници на кандидатите участващи във втория тур.

 

Упълномощени представители - Решение № 2224-НР от 16.09.2015 г. и Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК. https://www.cik.bg/bg/decisions/2224/2015-09-16 и https://www.cik.bg/bg/decisions/2113/2015-09-11

Представителите на инициативните комитети, партиите и коалициите, регистрирани в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2224-НР от 16.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирани в местните избори и издигнали кандидати, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партиите и коалициите, регистрирани за участие и издигнали кандидати в местните избори и регистрирани по реда на чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11 септември 2015 г. на ЦИК. Тези партии и коалиции предават на ОИК един списък на техни представители, упълномощени едновременно за местните избори и за националния референдум.

Списъците на упълномощените представители се предават на ОИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel  формат до 24.10.2015 г., включително и се публикуват на интернет страницата на комисията.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет, упълномощените за първия тур представители на кандидатите за кмет участващи във втория тур, запазват статута си. Между двата тура могат да се упълномощят и нови представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, чиито кандидати участват във втори тур.

11.10.2015

Гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

Гласуване

1.Избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването гласуват в определената с решение №113/25.09.2915 год.на ОИК секция №2-Ритуална зала в град Полски Тръмбеш,ул.”Черно море”№4.

2.Избирателят удостоверява самоличността си с документ за самоличност пред секционната избирателна комисия.

3.Избирателят може да гласува и в избрана от него подходяща секция.

4.Избирателят се вписва в допълнителната страница на избирателния списък в секцията, след като представи декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място. Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него. В допълнителната страница на избирателния списък се вписват всички данни на избирателя.

 

Гласуване с придружител

1.Когато избирателят е с увредено зрение или със затруднения в придвижването, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията може да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя. При оспорване на решението на председателя от член на комисията спорът се решава окончателно от секционната избирателна комисия.

2.Имената и единният граждански номер на придружителя се вписват в графа "Забележки" на избирателния списък срещу името на избирателя от член на комисията. Данните на придружителя се вписват и в списъка за допълнително вписване на придружителите, след което придружителят се подписва. Този списък се подписва и от председателя и секретаря.

3.Когато увреждането не позволява на избирателя да се подпише, в полето за подпис член на комисията отбелязва "гласувал" и се подписва. Това обстоятелство се отбелязва в графата "Забележки" и в протокола на секционната избирателна комисия.

4.Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.

5.Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама избиратели.

6.Член на комисията, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, застъпник или наблюдател не може да бъде придружител.

Общинската администрация отговаря за осигуряване на транспорт при необходимост.

 

10.10.2015

Гласуване за Национален референдум

Бюлетината за Национален референдум съдържа въпрос "Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите"? Отговорите са  "ДА" и "НЕ". Отбелязва се с "Х" или "V" желанието на избирателя. След това бюлетината се сгъва и се поставя в плика. Пликът се пуска в непрозрачна кутия за гласуване и избирателят се подписва в списъка за референдум.

07.10.2015

Краен срок за подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес

ОИК уведомява, че срокът, в който избирателите могат да подадат заявления до съответното кметство за гласуване по настоящ адрес, а не по постоянен е 10.10.2015г.
Това действие е възможно за имащите право на глас, които са си променяли настоящия адрес до 25 април.

05.10.2015

На вниманието на СИК

Изборен кодекс, Чл. 229. (1) Изборното помещение се разпечатва и изборният ден се открива от председателя на секционната избирателна комисия в 6,00 ч., ако присъстват повече от половината от членовете на комисията. При липса на кворум се уведомява общинската избирателна комисия. Ако в 6,00 ч. са се явили повече от половината от членовете на комисията, но не се е явил председателят, изборното помещение се разпечатва и изборният ден се открива от заместник-председателя, което обстоятелство се вписва в протокола на секционната избирателна комисия.

(2) Когато до един час не се явят достатъчно членове на секционната избирателна комисия, ОИК назначава необходимия брой членове от резервните членове на мястото на неявилите се членове.

 

05.10.2015

За изборния ден

 

Лица, които имат право да присъстват в изборното помещение

 Чл. 230 (2) При откриване на изборния ден в изборните помещения може да присъстват кандидати, застъпници и представители на партии, коалиции и инициативни комитети съгласно чл. 117, ал. 6 и чл. 124, ал. 1, наблюдатели – при спазване изискването на чл. 114, ал. 2, представители на средствата за масово осведомяване и избиратели.

 Чл. 431 При отваряне на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването в изборното помещение може да присъстват кандидати, застъпници и представители на партии, коалиции и инициативни комитети съгласно чл. 117, ал. 6 и чл. 124, ал. 1, наблюдатели – при спазване изискването на чл. 114, ал. 2, по един регистриран анкетьор от регистрирана социологическа агенция и представители на средствата за масово осведомяване, като им се осигурява пряка видимост при преброяване на гласовете.

 Права и задължения на представителите

Чл. 126 (1) Представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети имат право да:

 1. присъстват в изборното помещение при откриването и закриването на изборния ден;
 2. присъстват в изборното помещение по време на гласуването им;
 3. присъстват в изборното помещение при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването, за което им се осигурява пряка видимост;
 4. присъстват при въвеждането и повторното въвеждане в избирателните комисии и в изчислителните пунктове на данните от протоколите с резултатите от гласуването на секционните избирателни комисии;
 5. получат срещу подпис копие от протокола за съответния вид избор с резултатите от гласуването в избирателната секция, както и с резултатите от гласуването в съответния изборен район (район);
 6. подават жалби и сигнали за нарушения на изборния процес.

За НАБЛЮДАТЕЛИТЕ:

Според Изборния кодекс, наблюдателите могат да упражнят правото си на глас с удостоверение за гласуване на друго място, в което е посочено само, че избирателят е отписан от списъка по постоянния си адрес. Документът остава в секционната избирателна комисия, в която наблюдателят е гласувал, за да не може повторно да упражни правото си на друго място.

05.10.2015

На ВНИМАНИЕТО на участниците в МИ-2015г. - проверка на застъпници и представители

При въвеждането на представители и застъпници в Информационната система на ЦИК, ОИК извършва следните проверки:

 

1. Валидност на въведения ЕГН; (проверява се само като число, без проверка в ГРАО)

2. Дали лицето ще има навършени 18 години към датата на провеждане на изборите;

3. Дали лицето не присъства два пъти в списъка с еднакви ЕГН и различни имена; (не се регистрира)

4. Дали лицето не присъства два пъти в списъка с еднакви ЕГН и имена; (регистрира се само веднъж)

5. Дали лицето не е регистрирано като анкетьор;

6. Дали лицето не е регистрирано като наблюдател;

7. Дали лицето не е регистрирано като застъпник на кандидатска листа;

8. Дали лицето не е кандидат за кмет или общински съветник;

9. Дали лицето не е член на избирателна комисия;

10. Дали лицето не е регистрирано като представител на друга политическа партия;

11. Дали лицето не присъства в проверката на друга партия, в проверка за застъпници, анкетьори или наблюдатели; (ако лицето присъства в проверка това означава, че лицето е в процес на регистрация в друга ОИК, но е възможно да му бъде отказана регистрация)

 

04.10.2015

Бюлетини и начин на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове

На 25.10.2015г. в изборите за общински съветници и за кметове ще се гласува с няколко бюлетини:

а/ в общината - с бюлетина за кмет на община и бюлетина за общински съветници - общо 2 броя

б/ в кметството -  с бюлетина за кмет на кметство, бюлетина за кмет на община и бюлетина за общински съветници - общо 3 броя

Бюлетината е бяла и непрозрачна. На гърба й има място за два печата на СИК. В долния й десен край има 8-цифрен номер, който се откъсва от члена на СИК по перфорацията след гласуването. В бюлетината са вписани наименованията на всички партии и коалиции, регистрирали листи за изборите и регистрираните независими кандидати. Гласува се в кабината. Не показвайте как сте гласували. В противен случай гласът Ви е недействителен и не се брои.

В изборния ден избирателят представя пред СИК документ за самоличност (лична карта или зелен паспорт за гласоподаватели, родени до 31.12.1931г. ) След вписване на данните от личната карта, той получава по една бюлетина за всеки вид избор, коята СИК подпечатва първи път. Избирател, желаещ да участва в националния референдум получава бюлетина и плик за този вот. С всички бюлетини избирателят влиза в кабината за гласуване.

Гласуване за Общински съветници:

1/ Първо поставя знак "Х" или "V" в квадратчето с номера на избраната от него партия, коалиция  или независим кандидат, което изразява неговото желание.

2/ Ако има предпочитание за някой от кандидатите на партия или коалиция, може да постави знак "Х" или "V" в кръгчето, в което е отпечатан неговия номер в кандидатската листа.

Имената на кандидатите и техните номера в кандидатските листи са изписани на информационно табло в кабината за гласуване и пред изборното помещение.

3/ Отбелязването "Х" или "V" е действително, само ако е с химикал със син цвят.

4/ Избирателят сгъва бюлетината по начин, който не позволява да се вижда как е гласувал, но дава възможност да бъде проверен номера в долния десен ъгъл и да бъде откъснат.

За да е действителен гласът Ви, трябва да сте гласували за партия, коалиция или независим кандидат в ЕДНО от квадратчетата. Ако НЕ сте гласували и в кръгче, или сте гласували в повече от едно кръгче, гласът Ви се брои за партията или коалицията, а предпочитанието - за водача й.

Гласуване за Кмет на Община и Кмет на кметство:

1/ Първо поставя знак "Х" или "V" в квадратчето с номера на избраната от него партия, коалиция  или независим кандидат, което изразява неговото желание.

2/ Отбелязването "Х" или "V" е действително, само ако е с химикал със син цвят.

3/ Избирателят сгъва бюлетината по начин, който не позволява да се вижда как е гласувал, но дава възможност да бъде проверен номера в долния десен ъгъл и да бъде откъснат.

Избирателят излиза от кабината за гласуване и:

1/ Подава сгънатите бюлитини на член на СИК, като следи за съвпадение между номера на бюлетината и номера на кочана. При установяване на съответствие бюлетините се подпечатват втори път, като СИК откъсват отрязъците с номерата и ги пускат в отделни непрозрачни кутии.

2/ Избирателят пуска след това бюлетините си в прозрачни избирателни кутии.

3/ Ако избирателят е гласувал и в Национален референдум, пуска плика в кутията за Референдум. 

4/ След това полага подпис в избирателния списък и списъка за референдума, получава документите си и напуска.

Ако избирателят допусне грешка, СИК му предоставя втора бюлетина, като първата се унищожава с надпис "Сгрешена" и се подпечатва.

Вписването в бюлетината на специални символи като букви , цифри или други знаци прави вашият глас НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН.

ГЛАСУВАНЕТО ЗАПОЧВА В 6,00Ч. И ЗАВЪРШВА В 19,00Ч. НА 25.10.2015Г.

Във всяка избирателна секция ще има по две урни за гласуване. Едната за изборите за местна власт и другата за участие в националния референдум за въвеждане на електронно гласуване.

 

02.10.2015

Съобщение

ОИК-Полски Тръмбеш уведомява следното:

В изборния ден ще публикува на интернет страницата си графика за предаване на изборните книжа и материали, за да могат желаещите наблюдатели да присъстват при предаването.

02.10.2015

Разяснителна кампания за МИ-2015г.

Информационни брошури за местни избори 2015г. на адрес в Интернет: https://www.cik.bg/bg/40 и  https://www.cik.bg/bg/36

01.10.2015

Заявление за гласуване по настоящ адрес

 ОИК уведомява, че крайният срок за подаване на заявленията за вписване на избирател за гласуване по настоящ адрес е 10.10.2015г.

01.10.2015

Грешки в избирателните списъци

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината до 17.10.2015г.

01.10.2015

Съобщение до партии, коалиции и местни коалиции

Съгласно Хронограма, приета с Решение №1516-МИ/11.08.2015г.: Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия, коалиция и местна коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в местни избори 2015г., партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 7 дни преди изборния ден, т. е. до 17.10.2015г. включително.

28.09.2015

Образец на бюлетини за МИ-2015г. от сайта на ЦИК

Приложение № 91-МИ      Образец бюлетина за общински съветници
Приложение № 92-МИ        Образец на бюлетина за кмет на община          
Приложение № 94-МИ      Образец на бюлетина за кмет на кметство

https://www.cik.bg/bg/61 - сайт на ЦИК в интернет

 

27.09.2015

Удостоверения за регистрация на СИК за участие в МИ-2015г.

 ОИК-Полски Тръмбеш издава удостоверения за регистрация на СИК за участие в МИ-2015г.

25.09.2015

Справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за МИ-2015г.

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерството на регионалното развитие благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

- През  Интернет  на адрес http://www.grao.bg/elections/ Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път и да се регистрират издадените "Удостоверения за гласуване в определено населено място“ от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.

- Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

25.09.2015

Работно време на ОИК -Полски Тръмбеш

Съгласно Методически указания за общинските избирателни комисии за избори за общински съветници и за кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015 г. - част I работното време на ОИК Полски Тръмбеш е от 09.00 часа до 17.00 часа,всеки ден,включително събота и неделя.

25.09.2015

Публичен регистър на кандидатите за МИ-2015г. в общ. Полски Тръмбеш

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на кандидатите за кмет на община Полски Тръмбеш

(общински съветници/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство)

(по чл. 87 , ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс)

Пореден №

Община/район/кметство

Партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет

Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите за общински съветници/кметове

№ на решението на ОИК за регистрация

Пореден № на вписване на кандидатската листа в бюлетината за гласуване

1

2

3

4

5

6

1.

 

Полски Тръмбеш

инициативен комитет

 

Георги Александров Чакъров

 

67/18.09.2015

 

9

 

 

2.

Полски Тръмбеш

ГЕРБ

 

Емил Денчев Енчев

 

81/20.09.2015

 

5

 

 

3.

 

Полски Тръмбеш

Движение за права и свободи

 

Мастън Османов Мастънов

 

103/22.09.2015

 

 

11

 

 

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на кандидатите за кмет на кметство в община Полски Тръмбеш

  (общински съветници/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство)   (по чл. 87 , ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс)

 

Пореден №

Община/район/кметство

Партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет

Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите за общински съветници/кметове

№ на решението на ОИК за регистрация

Пореден № на вписване на кандидатската листа в бюлетината за гласуване

1

2

3

4

5

6

1.

 

Павел

Политически клуб „Тракия”

Анка Пенчева Личева

 

37/13.09.2015

 

15

 

 

2.

Павел

ГЕРБ

Димитринка Стоянова Ангелова

89/21.09.2015

 

5

 

 

3.

 

 

инициативен комитет

Любомир Йосифов Ламбев

42/14.09.2015

 

 

 10

 

 

Петко Каравелово

4.

Петко Каравелово

Движение за права и свободи

Иван Янакиев Шишманов

101/22.09.2015

11

5.

Иванча

инициативен комитет

Димитър Христов Димитров

53/16.09.2015

17

6.

Иванча

Ред, законност и справедливост

Таня Златкова Атанасова

78/19.09.2015

2

7.

Иванча

ГЕРБ

Митко Георгиев Димитров

83/21.09.2015

5

8.

Куцина

инициативен комитет

Тихомир Величков Маринов

54/16.09.2015

14

9.

Куцина

ГЕРБ

Йорданка Григорова Върбанова

85/21.09.2015

5

10.

Раданово

Национално Движение за Права и Свободи

Явор Мирославов Маринов

34/12.09.2015

4

11.

Раданово

инициативен комитет

Йордан Маринов Йорданов

66/18.09.2015

18

12.

Раданово

Ред, законност   и справедливост

 

Пенка Савова Николова

76/19.09.2015

2

13.

Раданово

ГЕРБ

Георги Димитров Стамов

91/21.09.2015

5

14.

Раданово

Движение за права и свободи

Сергей Маринов Янков

102/22.09.2015

11

15.

Раданово

Патриотите - ВМРО

Пламен Митев Петков

108/22.09.2015

6

16.

Полски Сеновец

Българска Социалистическа Партия

Йорданка Тодорова Прашанова

58/18.09.2015

7

17.

Полски Сеновец

Ред, законност и справедливост

Йордан Андреев Михайлов

75/19.09.2015

2

18.

Полски Сеновец

ГЕРБ

Мариета Димитрова Русева

90/21.09.2015

5

19.

Полски Сеновец

Патриотите - ВМРО

Красимир Благомиров Колев

105/22.09.2015

6

20.

Страхилово

Българска Социалистическа Партия

Пламен Илиев Георгиев

59/18.09.2015

7

21.

Страхилово

Ред, законност   и справедливост

Соня Денчева Костадинова

73/19.09.2015

2

22.

Страхилово

ГЕРБ

Дияна Димитрова Димитрова

93/21.09.2015

5

23.

Страхилово

АТАКА

Семо Иванов Кръстев

96/21.09.2015

8

24.

Масларево

Българска Социалистическа Партия

Петранка Кирилова Маринова

62/18.09.2015

7

25.

Масларево

ГЕРБ

Петър Христов Петров

86/21.09.2015

5

26.

Орловец

Българска Социалистическа Партия

Димитър Иванов Димитров

63/18.09.2015

7

27.

Орловец

Ред, законност   и справедливост

Росица Йорданова Николаева

77/19.09.2015

2

28.

Орловец

ГЕРБ

Виолета Николова Маринова

88/21.09.2015

5

29.

Орловец

Патриотите - ВМРО

Даниела Иванова Атанасова

106/22.09.2015

6

30.

Каранци

Българска Социалистическа Партия

Денка Кънчева Георгиева

57/18.09.2015

7

31.

Каранци

Ред, законност   и справедливост

Полина Великова Великова

74/19.09.2015

2

32.

Каранци

ГЕРБ

Стефка Георгиева Георгиева

84/21.09.2015

5

33.

Стефан Стамболово

Българска Социалистическа Партия

Александър Петков Коев

64/18.09.2015

7

34.

Стефан Стамболово

ГЕРБ

Даниела Цонева Бакалова

92/21.09.2015

5

35.

Вързулица

Българска Социалистическа Партия

Генчо Тодоров Йорданов

65/18.09.2015

7

36.

Вързулица

ГЕРБ

Тодор Георгиев Бобев

82/21.09.2015

5

37.

Обединение

АБВ (Алтернатива за българско възраждане)

Ганчо Иванов Ганев

56/17.09.2015

12

38.

Обединение

Обединени земеделци

Лъчезар Василев Вълев

60/18.09.2015

16

39.

Обединение

ГЕРБ

Цончо Минчев Минчев

87/21.09.2015

5

40.

Климентово

Ред, законност   и справедливост

Стоян Веселинов Ангелов

55/17.09.2015

2

41.

Климентово

Патриотите - ВМРО

Милена Илиева Маринова

107/22.09.2015

6

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

  на кандидатите за общински съветници в община Полски Тръмбеш

 общински съветници/кмет на община/кмет на район/кмет на кметство (по чл. 87 , ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс)

 

Пореден №

Община/район/кметство

Партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет

Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите за общински съветници/кметове

№ на решението на ОИК за регистрация

Пореден № на вписване на кандидатската листа в бюлетината за гласуване

1

2

3

4

5

6

1.

Полски Тръмбеш

АБВ (Алтернатива за българско възраждане)

 

Стефан Николаев Стефанов

Ваньо Николов Димитров

Гергана Ангелова Николова – Русчева

Снежанка Колева Йорданова

Любомир Антонов Илиев

Кристина Ангелова Йорданова

Ганчо Иванов Ганев

 

 

 

71/18.09.2015

12

2.

Полски Тръмбеш

инициативен комитет

Анатоли Александров Александров

68/18.09.2015

1

3.

Полски Тръмбеш

Обединени земеделци

Пламен Николов Василев

Лъчезар Василев Вълев

Тодор Боянов Тодоров

61/18.09.2015

16

4.

Полски Тръмбеш

Българска Социалистическа Партия

Иван Петров Иванов                            

Васил Маринов Василев                   

Бонка Иванова Илиева                 

Валентина Иванова Димова      

Виолета Русинова Русева               

Росен Божанов Русанов                  

Пламен Петров Минев                        

Ваня Евтимова Кирилова                  

Денка Кънчева Георгиева                

Сашо Йорданов Лазаров      

Димитър Иванов Димитров

Маринела Кънчева Иванова        

Катя Петрова Кирилова                  

Киро Йорданов Маринов  

Спартак Светославов Симеонов

Марияна Венелинова Георгиева

Иван Сидеров Гецов

 

 

 

 

69/18.09.2015

7

5.

Полски Тръмбеш

Ред, законност и справедливост

Маринета Тодорова Кузманова

Лъчезар Павлов Иванов              

Мария Стоянова Йорданова  

Георги Трифонов Трифонов

Румян Йорданов Петков  

Диляна Венелинова Стоянова

Диана Пантелеева Василева

Елисавета Стефанова Петрова

Йордан Андреев Михайлов  

Соня Денчева Костадинова  

Таня Златкова Атанасова

 

 

 

 

79/20.09.2015

2

6.

Полски Тръмбеш

Движение за радикална промяна българската пролет

 

Мария Георгиева Михайлова

Георги Маринов Георгиев

 

 

 

80/20.09.2015

19

 

7.

 

Полски Тръмбеш

 

ГЕРБ

Емил Денчев Енчев                        

Мариана Василева Якова  

Красимир Йорданов Кирилов

Петко Галунов Петков            

Румяна Илиева Тонева              

Милен Михайлов Михов              

Христо Великов Илиев          

Любомир Мариянов Иванов

Пенка Иванова Григорова

Цветелин Георгиев Йорданов

Ангел Игнатов Личев                

Петър Христов Петров                

Данчо Илиев Колев                    

Исмаил Юсеинов Ахмедов

Кирилка Златкова Георгиева

ИванХристов Попов                                

Атанас Михайлов Атанасов

 

 

 

 

 

 

 

94/21.09.2015

 

 

 

 

 

 

5

 

8.

 

Полски Тръмбеш

 

АТАКА

Димитър Михайлов Димитров            

Илия Николов Илиев                      

Тинчо Андреев Тинчев                

Марийка Георгиева Колева

Мирослав Иванов Маринов          

Иван Тодоров Тодоров                        

Семо Иванов Кръстев

 

 

 

 

 

96/21.09.2015

 

 

 

 

8

9.

Полски Тръмбеш

Национално движение за права и свободи

 

Назиф Мустафа Кадир                            

Зия Алиев Алиманов                        

Махмуд Сабриев Юмеров                  

Явор Мирославов Маринов

Стоян Миленов Ангелов              

Ружди Мюмюнов Абишев            

Нурай Асанов Асанов

 

 

 

97/22.09.2015

4

10.

Полски Тръмбеш

Реформаторски блок

 

Тотка Петкова Янева                            

Кина Димова Тишева                

Магдалена Стоянова Нейкова

Ирена Стефанова Петрова

Румяна Георгиева Димитрова  

Владимир Ангелов Илиев

Виолета Иванова Йорданова

Яница Николаева Николова

 

 

98/22.09.2015

 

 

3

11.

Полски Тръмбеш

Национален фронт за спасение на България

 

Иванета Янкова Иванова              

Трифон Димитров Михайлов

Янко Иванов Маринов

 

 

99/22.09.2015

 

13

12.

Полски Тръмбеш

Движение за права и свободи

 

Мастън Османов Мастънов            

Иван Янакиев Шишманов

Сергей Маринов Янков                             

Ахмед Асанов Ахмедов                    

Илияз Ибриямов Алиев                

Асан Рушидов Асанов                

Мехмед Лютвиев Мехмедов

Нурджихан Фатмова Вейселова

Фадлие Ашимова Фетова

Красимир Любенов Кънчев

 

 

 

 

100/22.09.2015

 

 

 

11

13.

Полски Тръмбеш

Патриотите – ВМРО

 

Светлин Димитров Гърбузанов    

Костадинка Александрова Борисова                                            

Велизар Димитров Ангелов    

Станимир Христов Цанев

Ивелина Стефанова Ралева

Десислава Валентинова Костадинова                                    

Милена Илиева Маринова                

Генка Петрова Колева                    

Георги Петков Георгиев

 

 

 

 

104/22.09.2015

 

 

 

6

                 

 

23.09.2015

Жребий за определяне на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати, регистрирани за МИ-2015г. в ОИК Полски Тръмбеш

 

ОИК гр. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с Р Е Ш Е Н И Е № 72 от 19.09.2015г. РЕШИ:

Жребият за определяне на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати, регистрирани в ОИК Полски Тръмбеш, които ще се впишат в бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. ще се проведе на 23.09.2015 год., от 11.00 часа, в залата на Общинска избирателна комисия, намираща се на втория етаж в сградата на Община Полски Тръмбеш,ул.”Черно море” №4, тел. 06141 4135.

23.09.2015

Номера на бюлетини за МИ-2015г.

След проведения жребий, с Решение №109/23.09.2015г. ОИК -Полски Тръмбеш оповести номерата в бюлетините за МИ-2015г. на партиите, коалициите от партии и инициативни комитети, регистрирали в Общинска избирателна комисия гр. Полски Тръмбеш поне един кандидат в изборите на 25.10.2015г.

21.09.2015

Краен срок за регистрация на кандидати и кандидатски листи за МИ-2015г

 

ВАЖНО!!! ОИК уведомява заинтересованите, че крайният срок за регистрация на кандидати и кандидатски листи за МИ-2015г. е 22.09.2015г., до 18.00ч. ОИК работи всеки ден /вкл.19,20,21 и 22 септември 2015г./.

20.09.2015

ВАЖНО!!! Изискван от ОИК документ: копие от личната карта или личния паспорт на всеки кандидат

Централната избирателна комисия уведомява, че за извършване на проверката по чл. 414, ал. 2 от ИК от ОИК е необходимо партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи да прилагат и копие от личната карта или личния паспорт на всеки кандидат. Общинската избирателна комисия извършва служебна проверка при приемане на документите, след което връща на приносителя копията от документите за самоличност на кандидатите, включени в съответната кандидатска листа. В случаите, при които документа за самоличност на кандидат е издаден след 24 април 2015 г., както и за сверяване на настоящия адрес на кандидатите, ОИК извършва служебна проверка в регистрите на населението в съответната община.

Предоставянето на личните данни и проверката по чл. 414, ал. 2 от ИК се извършват при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

17.09.2015

Удостоверение за извършената регистрация от ОИК

 

Въз основа на протоколно решение на Централната избирателна комисия от 16 септември 2015 г. Ви уведомяваме, че веднага след обявяване на решението на ОИК за регистрация на партия, коалиция, местна коалиция, инициативен комитет, кандидат за общински съветник, за кмет на община/район/кметство, ОИК издава удостоверение за извършената регистрация.

16.09.2015

ВАЖНО! Указание за попълване на „списък“ в структуриран вид в подкрепа регистрацията на независими кандидати за общински съветници или за кметове, издигнати от инициативни комитети.

 

 

За въвеждането на данните от списъците по приложение № 66-МИ от изборните книжа за общински съветници и за кметове се използва програмата „Списък на лица, подкрепящи регистрацията на независими кандидати за общински съветници или за кметове, издигнати от инициативни комитети".

След стартиране на програмата се натискат последователно бутоните „Enable Editing" и „Enable Content", ако се изисква това, след което за въвеждане на данните от списъка следва да се натисне и бутона „Въвеждане на ред". Появява се таблица „въвеждане на ЕГН", в която се попълват съответните данни за лицето от списъка като се започне от номер по ред в списъка, номер на страница, ЕГН и последователно трите имена, населеното място, улица и номер след което се натиска бутона „add"(добави), данните се прехвърлят в основната таблица, а таблицата „въвеждане на ЕГН" се нулира за попълване на данните на следващо лице от списъка и т.н.

Когато се завърши списъка се натиска бутон „close" (затвори) и се записва файла чрез „save as" (запази като) на съответното устройство (диск, CD, флашка (USB) и т.н.). Записва се веднъж като файл във формат на Excel и втори път като файл CVS (coma delimited), като името на файла съдържа името на независимия кандидат (например: „Списък на лица, в подкрепа регистрацията на независимия кандидат „ХХХХХХ". Тези 2 файла се записват на технически носител (CD или USB) и се представят заедно с документацията. Записът във файла трябва да е в реда, в който е подредена документацията в папките със списъците.

Програмата може да изтеглите от тук:  http://www.cik.bg/? , СЪОБЩЕНИЕ от 07.09.2015 г.

16.09.2015

Проверка на кандидатите за МИ-2015г. от КРДОПБГДСРСБНА

 

До председателя на ОИК пристигна писмо от Комисията за разкриване на документите и обявяване на принадлежност на български граждани съм ДС и разузнавателните служби на БНА / КРДОПБГДСРСБНА /, въз основа на което до същата ще бъде изпратен за проверка Списък на регистрираните кандидати за МИ-2015г. след приключване на регистрацията им.

15.09.2015

Регистрация на кандидатски листи за МИ/НР 2015г.

ОИК-Полски Тръмбеш уведомява заинтересованите, че началният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници и за кметове е 15 септември 2015 г., 8:30ч.

Крайният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи е 22 септември 2015г.

Документи се приемат всеки календарен ден от 8:30 до 17:00 часа на адреса на комисията.

15.09.2015

Данни от ОИК до Сметна палата

 

Уведомяваме заинтересованите, че ОИК изпрати до Сметната палата Информация за регистрираните политически партии, коалиции и инициативни комитети /данни и банкови сметки/ за местни избори 2015г. 

15.09.2015

Документи за регистрация на кандидати и кандидатски листи за МИ-2015г.

 

Необходими документи за регистрация на кандидати и кандидатски листи в ОИК:

1.Предложение от партия или коалиция - Приложение №58

2.Заявление от кандидата - Приложение №62

3.Декларация от кандидата - Приложение №63

4.Декларация от кандидата - Приложение №64

5.Копие от лична карта на кандидата за МИ-2015г.

15.09.2015

Списък на регистрираните в ОИК-Полски Тръмбеш партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в МИ-2015г.

 

Списък на регистрираните в ОИК партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25.10.2015г, по ред на регистриране в ОИК Полски Тръмбеш.

 

ПАРТИИ

 1. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
 2. Движение за права и свободи-ДПС
 3. Национално движение за права и свободи
 4. ПП АТАКА
 5. ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”
 6. ПП ГЕРБ
 7. ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ
 8. ПП АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/
 9. НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)
 10. ДВИЖЕНИЕ 21
 11. ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ
 12. Политическа партия „Политически клуб „Тракия”
 13. ПП България без цензура
 14. Българска Социалдемокрация
 15. БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ
 16. РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ – РЗС

КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ

    17. РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

МЕСТНИ КОАЛИЦИИ

    18. Патриотите – ВМРО

ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

    19. Независим кандидат – Тихомир Величков Маринов

    20. Независим кандидат – Димитър Христов Димитров

    21. Независим кандидат – Любомир Йосифов Ламбев

    22. Независим кандидат – Йордан Маринов Йорданов

    23. Независим кандидат – Георги Александров Чакъров

    24. Независим кандидат – Анатоли Александров Александров

 

15.09.2015

Информация за броя на мандатите в Общински съвет-Полски Тръмбеш за МИ-2015г.

 

ОИК с Решение №52/15.09.2015г. изпрати в ЦИК информация за броя на мандатите в Общински съвет - Полски Тръмбеш, съгласно Писмо №МИ-15-460/14.09.2015г. от Централната избирателна комисия.

14.09.2015

Срок за регистрация в ОИК

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че до 14 септември (понеделник), включително, е крайният срок за регистрация на:

- партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в общинските избирателни комисии за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.;

- инициативни комитети, партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в информационно-разяснителната кампания за националния референдум на 25 октомври 2015 г.

14.09.2015

Приключване на регистрацията на партии,коалиции и инициативни комитети за изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г

 

 

ОИК- Полски Тръмбеш изпрати Публичните електронни регистри на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. до ЦИК в 18,00ч. на 14.09.2015г., спазвайки срока за регистрация - до 18,00ч. на 14.09.2015г.

13.09.2015

Подписка от инициативни комитети

Общинската избирателна комисия (ОИК) незабавно след получаване на списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за общински съветник или кмет, издигнат от инициативен комитет, предава същия на съответното териториално звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (ГД „ГРАО" в МРРБ) за проверка. Проверките на списъците следват реда на вписването на инициативните комитети, които ги представят, в регистрите на ОИК.

10.09.2015

Свидетелство за съдимост при регистрация на кандидати за МИ

Във връзка с постъпили въпроси Централната избирателна комисия указва на общинските избирателни комисии, че при регистрацията на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. не се изисква представяне на свидетелство за съдимост от кандидатите. В този смисъл е и Решение № 1632-МИ от 31 август 2015 г. на ЦИК.

Проверката на кандидатите се извършва служебно от ЦИК съгласно Решение № 2000-МИ от 8 септември 2015 г. на ЦИК. 

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 213 / 11.11.2015

  относно: заявление от председателя на Общински съвет-Полски Тръмбеш за прекратяване на пълномощията на общински съветник Анатоли Александров Александров – независим кандидат, регистриран за общински съветник в община Полски Тръмбеш след местни избори на 25.10.2015г. с Решение №175/ 27.10.2015г. на ОИК Полски Тръмбеш.

 • № 212 / 11.11.2015

  относно: заявление от председателя на Общински съвет-Полски Тръмбеш за прекратяване на пълномощията на общински съветник Явор Мирославов Маринов от Национално движение за права и свободи, регистриран за общински съветник в община Полски Тръмбеш след местни избори на 25.10.2015г. с Решение №175/ 27.10.2015г. на ОИК Полски Тръмбеш.

 • № 211 / 11.11.2015

  относно: заявление от председателя на Общински съвет-Полски Тръмбеш за прекратяване на пълномощията на общински съветник Явор Мирославов Маринов от Национално движение за права и свободи, регистриран за общински съветник в община Полски Тръмбеш след местни избори на 25.10.2015г. с Решение №175/ 27.10.2015г. на ОИК Полски Тръмбеш.

всички решения