06.11.2019

Списък на избрани Общински съветници и кметове в МИ-2019

 

Име, партия

Длъжност

1.

Георги Александров Чакъров
НЕЗАВИСИМ

Кмет на община Полски Тръмбеш

2.

Виолетка Кънчева Йорданова
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Кмет на кметство Масларево

3.

Ирена Иванова Трендафилова
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Кмет на кметство Павел

4.

Виолета Николова Маринова
ПП ГЕРБ

Кмет на кметство Орловец

5.

Светослав Костадинов Щирков
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Кмет на кметство Петко Каравелово

6.

Тихомир Величков Маринов
НЕЗАВИСИМ

Кмет на кметство Куцина

7.

Стоян Веселинов Ангелов
ПП ГЕРБ

Кмет на кметство Климентово

8.

Красимир Благомиров Колев
НЕЗАВИСИМ

Кмет на кметство Полски Сеновец

9.

Христо Стефанов Ганев
Местна коалиция ВМРО-БНД (ВМРО БНД,РЗС)

Кмет на кметство Обединение

10.

Николай Стефанов Димитров
ПП ГЕРБ

Кмет на кметство Страхилово

11.

Йордан Маринов Йорданов
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Кмет на кметство Раданово

12.

Васил Маринов Василев

Общински съветник от БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

13.

Диляна Венелинова Арсова

Общински съветник от Местна коалиция  ВМРО-БНД  (ВМРО БНД, РЗС)

14.

Емил Денчев Енчев

Общински съветник от ПП ГЕРБ

15.

Иван Петров Иванов

Общински съветник от БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

16.

Иванка Йорданова Иванова-Янкова

Общински съветник от Местна коалиция  ВМРО-БНД  (ВМРО БНД, РЗС)

17.

Ивелина Димитрова Тодорова

Общински съветник от БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

18.

Красимир Йорданов Кирилов

Общински съветник от ПП ГЕРБ

19.

Лъчезар Павлов Иванов

Общински съветник от ПП ГЕРБ

20.

Любомир Йосифов Ламбев

Общински съветник от БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

21.

Мариана Василева Якова

Общински съветник от ПП ГЕРБ

22.

Маринета Тодорова Йорданова

Общински съветник от Местна коалиция  ВМРО-БНД  (ВМРО БНД, РЗС)

23.

Мастън Османов Мастънов

Общински съветник от Движение за права и свободи - ДПС

24.

Махмуд Сабриев Юмеров

Общински съветник от Движение за права и свободи – ДПС

25.

Милен Михайлов Михов

Общински съветник от ПП ГЕРБ

26.

Петко Галунов Петков

Общински съветник от ПП ГЕРБ

27.

Росен Божанов Русанов

Общински съветник от БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

28.

Светлин Димитров Гърбузанов

Общински съветник от Местна коалиция  ВМРО-БНД  (ВМРО БНД, РЗС)

 

02.11.2019

Балотаж в Община Полски Тръмбеш на 03.11.2019г.

ОИК-Полски Тръмбеш уведомява гражданите, че Втори тур на МИ-2019г. ще се проведе в следните кметства: Раданово, Орловец, Обединение, Полски Сеновец, Страхилово, Петко Каравелово и Климентово.

 

08.10.2019

Обучение на членове на СИК

Обучението на членовете на секционните избирателни комисии за изборите за общински съветници и кметове за 27.10.2019 г. ще се проведе на 22.10.2019 г. /вторник/ от 10:00 ч. в салона на Народно читалище "Отец Паисий 1905 г." гр. Полски Тръмбеш. На обучението следва да присъстват всички членове на секционните избирателни комисии.

Към настоящото съобщение се публикуват приетите от ЦИК Методически указания за СИК, които могат да бъдат намерени и на интернет страницата на ЦИК, раздел "Местни избори" -  "Обучителен портал".https://cik.is-bg.net/upload/113353/MUkazaniya+za+SIK-%D0%9C%D0%98+2019-%D0%9C%D0%91-prieti+s+R+1281-03102019.doc

06.10.2019

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ в МИ 2019

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК

Приложение № 73-МИ - Заявление за регистрация на застъпници, подадено до 17.00 ч. на 26.10.2019 г., подписано от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица / за инициативен комитет - от представляващото лице/. Към него задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител.

Приложение № 75-МИ - Декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници

Приложение № 74-МИ - Предложение за заместващи застъпници

Общият брой на застъпниците от кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава 21.

 

Упълномощени представители - Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК.

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен и технически носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се подписва и предава до 17:00 ч. на 26.10. 2019 г. от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица / за инициативен комитет - от представляващото лице/.

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава 21.

 

Застъпници технически носител - https://cik.is-bg.net/upload/111476/Zastapnici.xlsx

Представители технически носителhttps://cik.is-bg.net/upload/111477/Predstaviteli.xlsx

18.10.2019

Секция за гласуване на избиратели с увреждания

ОИК определи Секция № 04260002 в сградата на Община Полски Тръмбеш, Ритуална зала, ул. „Черно море“ № 4 за секция за гласуване на хора с увредено зрение или затруднения в придвижването. Телефони  за помощ на избиратели в изборния ден: 06141/ 41 35-телефон на ОИК, 06141/ 4141 и 4124-телефони на общинска администрация. Лицата с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват в избрана от тях секция в населеното място, където е постоянният им адрес. 

06.10.2019

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО КУЦИНА ЗА МИ 2019

06.10.2019

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СТРАХИЛОВО ЗА МИ 2019

06.10.2019

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО РАДАНОВО ЗА МИ 2019

06.10.2019

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПОЛСКИ СЕНОВЕЦ ЗА МИ 2019

06.10.2019

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПЕТКО КАРАВЕЛОВО ЗА МИ 2019

06.10.2019

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПАВЕЛ ЗА МИ 2019

06.10.2019

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ОРЛОВЕЦ ЗА МИ 2019

06.10.2019

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА МИ 2019

06.10.2019

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО МАСЛАРЕВО ЗА МИ 2019

06.10.2019

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО КЛИМЕНТОВО ЗА МИ 2019

06.10.2019

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ЗА МИ 2019

06.10.2019

БЮЛЕТИНА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ЗА МИ 2019

24.09.2019

Гласуване с подвижна избирателна кутия

Заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия се подават до 12 октомври 2019 г. включително до Община Полски Тръмбеш.

23.09.2019

Жребий за реда за участие в диспутите в предизборната кампания за МИ-2019г. на ОИК

ОИК- Полски Тръмбеш уведомява, че жребият за участие в диспутите в предизборната кампания за МИ-2019г. ще се проведе на 25.09.2019г. /сряда/ в 12:00 часа в залата на ОИК /2 етаж в сградата на Общината/. Могат да присъстват представители на ПП, КП, ИК, МК, кандидати и представители на средствата за масово осведомяване.

22.09.2019

Съобщение

ЦИК уведомява, че при подаване на документите за регистрация не се изискват копия от лични карти, представяне на свидетелства за съдимост, както и лично явяване на кандидатите.

18.09.2019

Съобщение- Информация относно защитата на личните данни

ОИК- Полски Тръмбеш съобразно задълженията си по защита на личните данни публикува указания при обработване и защита на личните данни при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

 

https://cik.is-bg.net/upload/101440/%D0%9C%D0%98-15-326.pdf

17.09.2019

Съобщение - Информация за регистрация на кандидати

ОИК- Полски Тръмбеш информира всички заинтересовани, че от 17.09.2019 г. до 24.09.2019 г. извършва регистрация на кандидати за кмет на община, кметове на кметства и общински съветници. Документите се приемат всеки календарен ден от 8 до 17 часа.

15.09.2019

Образец на предложение-регистрация кандидатска листа - Общински съветници

ОИК изпраща образеца на регистираните партии, коалиции и местни коалиции на посочения от тях адрес на ел. поща. Същият може да бъде изтеглен от тук https://cik.is-bg.net/upload/98876/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%B3.+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%9E%D0%A1+%D1%80%D0%B5%D0%B3.+%D0%B2+%D0%9E%D0%98%D0%9A+-+%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82+11.09.2019.xlsx

12.09.2019

Срок за регистрация на кандидатски листи

Регистрирането на кандидатските листи /кметове и общински съветници/ в ОИК се извършва от 17.09 до 24.09.2019г. включително.

Инициативните комитети предават на ОИК списъка на лицата, подкрепящи регистрацията на независим кандидат на хартиен и на технически носител до 24.09.2019г. включително.

11.09.2019

Форма и електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат в МИ-2019

Указания за това се съдържат в РЕШЕНИЕ № 705-МИ на ЦИК от 23.08.2019г. https://www.cik.bg/bg/decisions/705/2019-08-23

09.09.2019

Краен срок за регистрация в ОИК

ОИК регистрира партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за участие в МИ- 2019 до 17 часа на 16.09.2019г.

04.09.2019

Работно време и контакти с ОИК - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

Работното време на ОИК- Полски Тръмбеш е всеки седмичен ден от  8-17 ч., в сградата на Общината /2 етаж/. За контакти: email - [email protected] , http://oik0426.cik.bg/decisions , тел.061414135, 0885692237

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 148 / 21.04.2021

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощия на общински съветник

 • № 147 / 06.12.2019

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощия на общински съветник

 • № 146 / 13.11.2019

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощия на общински съветник

всички решения