Общинска избирателна комисия Полски Тръмбеш


РЕШЕНИЕ
№ 98
Полски Тръмбеш, 27.10.2019

ОТНОСНО: регистриране на заместващ застъпник, предложен от КП „БСП за България“ за общински съветници в изборите за общински съветници и кметове 27.10.2019 г.

Постъпило е заявление, регистрирано с вх. № 7/27.10.2019 г. от Входящия  регистър на предложения за регистрация на 1 заместващ застъпник в МИ-2019г., подадено от Иван Петров Иванов в качеството на представляващ КП „БСП за България“ в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

Към заявлението е приложен списък , с който се заявява регистрация на 1 заместващ застъпник както на хартиен, така и на електронен носител.

Предвид горното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 18 и чл. 118, ал. 2 от Изборния кодекс и Решение № 1080-МИ от 12.09.2019г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия- Полски Тръмбеш 

 

Р Е Ш И:

 РЕГИСТРИРА като заместващ застъпник лицето:

Кристина Александрова Попова, ЕГН ***

 

Издава удостоверения на регистрирания застъпник съгласно Приложение № 79 МИ от изборните книжа.

Решението може да се оспори пред ЦИК чрез ОИК- Полски Тръмбеш в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Пламен Илиев Георгиев

Секретар: Йоана Александрова Иванова

* Публикувано на 27.10.2019 в 11:02 часа

Календар

Решения

  • № 148 / 21.04.2021

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощия на общински съветник

  • № 147 / 06.12.2019

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощия на общински съветник

  • № 146 / 13.11.2019

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощия на общински съветник

всички решения