Общинска избирателна комисия Полски Тръмбеш


РЕШЕНИЕ
№ 96
Полски Тръмбеш, 27.10.2019

ОТНОСНО: Промяна в състава на Секционни избирателни комисии в с. Стефан Стамболово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново за изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.

Постъпило е предложение с вх. № 164/27.10.2019 г. от Входящия регистър на ОИК-Полски Тръмбеш от ВрИД Кмет на Община Полски Тръмбеш, съдържащо предложение от ПП „БСП за България“ за промяна на членове на СИК в община Полски Тръмбеш.

Поради гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Общинската избирателна комисия гр. Полски Тръмбеш

Р Е Ш И:

  1. Освобождава Кристина Александрова Попова, ЕГН ***– Секретар на СИК № 042600015, с. Стефан Стамболово

 

Да се анулира издаденото удостоверение на горепосоченото лице.

 

Решението може да се оспори пред ЦИК чрез ОИК- Полски Тръмбеш в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Пламен Илиев Георгиев

Секретар: Йоана Александрова Иванова

* Публикувано на 27.10.2019 в 09:44 часа

Календар

Решения

  • № 148 / 21.04.2021

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощия на общински съветник

  • № 147 / 06.12.2019

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощия на общински съветник

  • № 146 / 13.11.2019

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощия на общински съветник

всички решения