Общинска избирателна комисия Полски Тръмбеш


РЕШЕНИЕ
№ 95
Полски Тръмбеш, 27.10.2019

ОТНОСНО: Сигнал от ръководството на ПП „ГЕРБ“ гр. Полски Тръмбеш несъвместимост в СИК № 042600015 в с. Стефан Стамболово

Постъпил е Сигнал с вх. № 2/27.10.2019 г. от ръководството на ПП „ГЕРБ“ гр. Полски Тръмбеш относно несъвместимост между двама от членовете от състава на СИК № 042600015 в с. Стефан Стамболово. Несъвместимостта се твърди по отношение на лицата Елмира Криловска и Кристина Попова на основание чл. 96 вр. с чл. 66, ал. 2 от ИК, които били в роднински отношения по права линия- майка и дъщеря.

След постъпване на сигнала ОИК – Полски Тръмбеш извърши служебно проверка в общинска администрация дали е налице твърдяното родствено отношение между Кристина Попова - секретар и Елмира Криловска – член. От справката се установи, че действително Елмира Криловска е майка на Кристина Попова. Установеното само по себе си е основание за несъвместимост между членовете на една и съща секционна избирателна комисия, регламентирано в чл. 96 вр. с чл. 66, ал. 2 от ИК- посочените лица са роднини по права линия и са членове на една и съща СИК.

Предвид изложеното подаденият Сигнал № 2/27.10.2019 г. се явява основателен и следва да се дадат указания на упълномощения представител  на КП „БСП за България“, от чиято квота са посочените лица да направи предложения за замяна на членовете на СИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от ИК ОИК – Полски Тръмбеш  

Р Е Ш И:

 

         Установява несъвместимост на основание чл. 96 вр. чл. 66, ал. 2 от ИК между членовете на СИК № 042600015 в с. Стефан Стамболово Кристина Попова- секретар и Елмира Криловска- член, предложен от квотата на КП „БСП за България“.

         Да се уведоми незабавно упълномощения представител на КП „БСП за България“ за замяна на член на СИК № 042600015 в с. Стефан Стамболово.

 

Решението може да се оспори пред ЦИК чрез ОИК- Полски Тръмбеш в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Пламен Илиев Георгиев

Секретар: Йоана Александрова Иванова

* Публикувано на 27.10.2019 в 08:31 часа

Календар

Решения

  • № 148 / 21.04.2021

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощия на общински съветник

  • № 147 / 06.12.2019

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощия на общински съветник

  • № 146 / 13.11.2019

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощия на общински съветник

всички решения