Общинска избирателна комисия Полски Тръмбеш


РЕШЕНИЕ
№ 133
Полски Тръмбеш, 01.11.2019

ОТНОСНО: Вписване в Публичния списък на упълномощените представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети.

Постъпил е списък на упълномощените представители, заведен с вх. № 194/01.11.2019 г. във входящия регистър на ОИК – Полски Тръмбеш, подаден от упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“. Посочени са 9 лица в Списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети като пълномощници на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за общински съветници и кметове на кметства на 27 октомври 2019г. Списъкът е представен и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

ОИК- Полски Тръмбеш счита, че са изпълнени изискванията на Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК.

Предвид горното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Полски Тръмбеш

 

Р Е Ш И:

ВПИСВА 9 лица като представители на кандидатската листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, както следва:

 

Юсмен Мустафов Кадиров, 

Осман Мастънов Османов,  

Реджеб Саамиев Реджебов,  

Али Зияев Алиев, 

Али Айдънов Ахмедов, 

Исмаил Османов Мастънов, 

Киро Николаев Кирилов, 

Илия Филев Илиев,  

Юсмен Мехмедов Зюрабов,

 

 

Решението може да се оспори пред ЦИК чрез ОИК- Полски Тръмбеш в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Пламен Илиев Георгиев

Секретар: Йоана Александрова Иванова

* Публикувано на 01.11.2019 в 16:55 часа

Календар

Решения

  • № 148 / 21.04.2021

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощия на общински съветник

  • № 147 / 06.12.2019

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощия на общински съветник

  • № 146 / 13.11.2019

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощия на общински съветник

всички решения