Общинска избирателна комисия Полски Тръмбеш


РЕШЕНИЕ
№ 132
Полски Тръмбеш, 01.11.2019

ОТНОСНО: регистриране на застъпници, предложени от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ на кандидатски листи за общински съветници и за кметове на кметства за изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г.

Постъпило е заявление, регистрирано с вх. № 9/01.11.2019 г. от Входящия  регистър за предложения за регистрация на един застъпник в МИ-2019 г., подадено от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ чрез Назиф Мустафа Кадир за регистрация на застъпници на кандидатските листи за общински съветници и кметове на кметства в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

Към заявлението е приложен списък, с който се заявява регистрация на един застъпник, както на хартиен, така и на електронен носител.

След извършена служебна проверка от ОИК се установи, че посоченото в списъка лице е вече регистриран представител на ПП „ГЕРБ“, поради което същото не отговаря на изискванията на чл. 117, ал. 7 от ИК.

Предвид горното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 18, чл. 117, ал. 7 от Изборния кодекс и Решение № 1080-МИ от 12.09.2019г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия- Полски Тръмбеш 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА да регистрира като застъпник лицето :

Николай Здравков Маринов, ЕГН ***

Решението може да се оспори пред ЦИК чрез ОИК- Полски Тръмбеш в тридневен срок от обявяването му.

Зам. председател: Еленка Андреева Петкова

Секретар: Йоана Александрова Иванова

* Публикувано на 01.11.2019 в 16:54 часа

Календар

Решения

  • № 148 / 21.04.2021

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощия на общински съветник

  • № 147 / 06.12.2019

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощия на общински съветник

  • № 146 / 13.11.2019

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощия на общински съветник

всички решения