Общинска избирателна комисия Полски Тръмбеш


РЕШЕНИЕ
№ 105
Полски Тръмбеш, 27.10.2019

ОТНОСНО: Сигнал от упълномощен представител на КП „БСП за България“ относно нарушение в СИК № 042600014 в с. Полски Сеновец

Постъпил е Сигнал с вх. № 4/27.10.2019 г. упълномощен представител на КП „БСП  за България“ относно нарушение в СИК № 042600014 в с. Полски Сеновец.

След постъпване на сигнала беше извършена проверка на място от двама членове на ОИК, предложени от различни партии. При проверката беше съставен протокол, в който бяха записани изявленията на всички членове на СИК. Всички посочиха, че едно лице е допуснато два пъти да гласува, като в избирателната кутия са пуснати 6 бюлетини, два пъти по една бюлетина за всеки от трите вида избор, произвеждани в избирателната секция избор- кмет на кметство, кмет на община и общински съветници.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от ИК ОИК – Полски Тръмбеш  единодушно

Р Е Ш И:

         Установява нарушение на изборния процес, посочено в сигнал с вх. № 4/27.10.2019 г. изразяващо се в допускане на един избирател да гласува два пъти.

         Упълномощава председателя на ОИК- Полски Тръмбеш Пламен Илиев Георгиев да съставя актове за установяване на административни нарушения по Изборния кодекс.

 

Решението може да се оспори пред ЦИК чрез ОИК- Полски Тръмбеш в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Пламен Илиев Георгиев

Секретар: Йоана Александрова Иванова

* Публикувано на 27.10.2019 в 18:58 часа

Свързани решения:

106/27.10.2019

Календар

Решения

  • № 148 / 21.04.2021

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощия на общински съветник

  • № 147 / 06.12.2019

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощия на общински съветник

  • № 146 / 13.11.2019

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощия на общински съветник

всички решения