Общинска избирателна комисия Полски Тръмбеш


РЕШЕНИЕ
№ 103
Полски Тръмбеш, 27.10.2019

ОТНОСНО: Сигнал, препратен по компетентност от МВР, РУ – Полски Тръмбеш

Постъпил е Сигнал с вх. № 163/27.10.2019 г., препратен по компетентност от РУ – Полски Тръмбеш относно нарушение на изборния процес. По-конкретно се отнася до постъпил в Районното управление сигнал от Георги Чакъров- кандидат за кмет на Община Полски Тръмбеш, че в предизборния ден се разпространява клип в социалната мрежа facebook. В клипа се съдържа предизборна агитация във формата на неподкрепа в деня за размисъл.

ОИК изиска и допълнителна информация от РУ – Полски Тръмбеш, за което беше изпратено допълнително писмо.

След извършена проверка на ОИК се установи следното:

Действително в социалната мрежа facebook се разпространява клип, в който се съдържа призив за неподкрепа спрямо Георги Чакъров- кандидат за кмет на община Полски Тръмбеш. Във видео клип се установява, че лицето Диана Алексиева в предизборния ден извършва предизборна агитация под формата на неподкрепа спрямо кандидата Георги Чакъров- кандидат за кмет на общината. Видеото е споделено от Емил Енчев в социалната мрежа facebook, което се установява от приложената по жалбата снимка във формат на графичен файл.

Установи се, че извършеното представлява нарушение на чл. 182, ал. 4 вр. с параграф 1, т. 17 от ДР на ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от ИК ОИК – Полски Тръмбеш  

Р Е Ш И:

         Установява нарушение на изборния процес, посочено в сигнал с вх. № 163/27.10.2019 г. на основание чл. 182, ал. 4 от ИК вр. с параграф 1, т. 17 от ДР на ИК.

         Установява извършването на нарушението от лицето Емил Енчев.

 

Решението може да се оспори пред ЦИК чрез ОИК- Полски Тръмбеш в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Пламен Илиев Георгиев

Секретар: Йоана Александрова Иванова

* Публикувано на 27.10.2019 в 20:04 часа

Календар

Решения

  • № 148 / 21.04.2021

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощия на общински съветник

  • № 147 / 06.12.2019

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощия на общински съветник

  • № 146 / 13.11.2019

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощия на общински съветник

всички решения